രമേശ് ചെന്നിത്തല /Ramesh Chennithala

 

മണ്ഡലം/Constituency  ഹരിപ്പാട്/Haripad
പാർട്ടി /Party ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്  /Indian National Congress
ജനനതീയതി /Date of Birth 25th May 1956 / 25 മെയ്  1956
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications ബി എ എൽ എൽ ബി /B.A.LL.B
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA 1982,1987 and 2011
Mail id rameshchennithala@gmail.com 

haripad-mla@niyamasabha.org

 

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission
  1. മുങ്ങി മരണം
  2. മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ നിയമോപദേശകൻ സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിനുവേണ്ടി ഹാജരായതിനെ കുറിച്ച്
  3. കായംകുളം താപനിലയം
  4. ഐ എസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ്

 

ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order
  1. സഭാസമ്മേളന കാലയളവിൽ നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ സഭയ്ക്കു പുറത്തു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

 

ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions
അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion
ചോദ്യം/Questions
Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച
  1. ചർച്ച

Financial Business / ധനകാര്യം
  1. ബജറ്റ് ചർച്ച

Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം
  1. നിയമസഭാ (അയോഗ്യതകൾ നീക്കം ചെയ്യൽ) ഭേദഗതി ബിൽ 2016 ചർച്ച

  2. നിയമസഭാ (അയോഗ്യതകൾ നീക്കം ചെയ്യൽ) ഭേദഗതി ബിൽ 2016 ചർച്ച

 

 

Image source : topnews website

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s