അബ്ദുൽ ഹമീദ് മാസ്റ്റർ/ Abdul Hameed Master

 

മണ്ഡലം/Constituency വള്ളിക്കുന്ന് / Vallikkunnu
പാർട്ടി /Party ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്/ Indian union Muslim League
വയസ്/Age 68
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications പത്താം ക്ലാസ്സ് / 10th standard
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA
Mail id  Vallikkunnu-mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission
ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order

ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions

അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion

ചോദ്യം/Questions
 1.  പ്രകൃതി ദുരന്തം നേരിടാനുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍
 2. ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ നവീകരണം
 3. റെസ്പോണ്‍സിബിള്‍ ടൂറിസം
 4. എയര്‍ കേരള പദ്ധതി
 5. നെല്‍കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി
 6. വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന മുങ്ങിമരണങ്ങള്‍
 7. വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖലയുടെ സുരക്ഷിതത്വം
 8. സ്വയം ചികിത്സ
 9. മുന്നിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റിവര്‍ മാനേജ്‍മെന്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുളള പ്രവൃത്തികള്‍
 10. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാലത്തിങ്ങല്‍- ചുഴലി നടപ്പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി
 11. പരപ്പനങ്ങാടി കെ.എസ്.ഇ.ബി സബ്സ്റ്റേഷന്‍ പരിധി
Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച

_

Financial Business / ധനകാര്യം
 1. ബജറ്റ് ഭേദഗതി

Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം

_

 

 

 

Image courtesy :http://www.keralaassembly.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s