ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ / Abid Hussain Thangal

 

മണ്ഡലം/Constituency കോട്ടക്കൽ  / Kottakkal
പാർട്ടി /Party ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്/ Indian union Muslim League
വയസ്/Age 55
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications ബിരുദാനന്തര ബിരുദം /Post-graduate
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA   ഇത്തവണ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടു/ Elected for the first time.
Mail id kottakkal-mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission
 1.  കോട്ടക്കൽ ആയുർവേദ സർവകലാശാല
ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order

ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions

അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion

ചോദ്യം/Questions
 1. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
 2. ബ്രഡ്ഡിലും ബണ്ണിലും കാന്‍സറുണ്ടാക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം
 3. ചരക്കു സേവന നികുതി നിയമം
 4. വിദ്യാഭ്യാസനയം
 5. ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ നവീകരണം
 6. സോളാര്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ വ്യാപകമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍,
 7. സ്വയം ചികിത്സ
 8. വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന മുങ്ങിമരണങ്ങള്‍
 9. തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെയും, ജലാശയങ്ങളുടെയും, നെല്‍വയലുകളുടെയും ഡാറ്റാ ബാങ്ക്
 10. കശുവണ്ടി വ്യവസായമേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധികള്‍
 11. കോട്ടക്കല്‍ മണ്ഡലത്തിലെ പി.എച്ച്.സി.കൾ
 12. രാഷ്ട്രീയ സംഘട്ടനങ്ങള്‍
 13. കാടാമ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്‍
 14. വട്ടപ്പാറ ഫയര്‍ സ്റ്റേഷൻ
 15. കോട്ടക്കല്‍ -കല്ലാകായം – പറപ്പൂര്‍ കുടിവെളള പദ്ധതി
 16. കേരളത്തിലെ വനവിസ്തൃതി
 17. പുതിയ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി അദ്ധ്യാപക തസ്തികകള്‍
 18. നഗരസഭ മാസ്റ്റര്‍പ്ലാന്‍
 19. തരിശായി കിടക്കുന്ന കൃഷി ഭൂമി
 20. വൈദ്യുതി പോസ്റ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാന്‍ നടപടി
 21. ഐറിഷ് ഡ്രെയിന്‍ പദ്ധതി നിറുത്തി വെച്ചത്
 22. കുറ്റിപ്പുറം കെ.എസ്.ഇ.ബി സെക്ഷന്‍ ഓഫീസ്
 23. കോട്ടയ്ക്കല്‍ മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം
 24. ഇരിമ്പിളിയം – കൈതക്കടവ് റഗുലേറ്റര്‍-കം-ബ്രിഡ്ജ്
 25. കോട്ടക്കല്‍ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ‘ജലനിധി പദ്ധതി’
 26. മാറക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി
 27. റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സ്വയംപര്യാപ്ത പട്ടികജാതി സങ്കേതങ്ങള്‍
Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച
 1. ഭേദഗതി

Financial Business / ധനകാര്യം
 1. ബജറ്റ് ചർച്ച

Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം

_

 

 

 

 

 

Image courtesy :http://www.keralaassembly.com

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s