എ പി അനിൽകുമാർ / A P Anil Kumar

 

മണ്ഡലം/Constituency വണ്ടൂർ / Wandoor
പാർട്ടി /Party ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്  /Indian National Congress
ജനനതീയതി /Date of Birth  15 മാർച്ച് 1965   / 15th March 1965
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സ്/ 12th standard
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA
Mail id wandoor-mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission
 1. അനോദ്യോഗിക അംഗങ്ങളുടെ പിരിച്ചുവിടൽ
 2. സർക്കാർ പ്രസ് ആരംഭിക്കൽ

ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order

ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions
 1. ജലസ്രോതസുകളുടെ സംരക്ഷണം
അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion

ചോദ്യം/Questions
 1. ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളില്‍ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി ഏര്‍പ്പെടുത്താന്‍ നടപടി
 2. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായുള്ള വ്യവസായ സംരംഭകത്വ പദ്ധതി
 3. സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതി
 4. സ്പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സില്‍ പുന:സംഘടന
 5. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം
 6. പഞ്ചായത്തുകളില്‍ ഫണ്ട് ലാപ്സാകുന്നത് തടയാന്‍ നടപടി
 7. സംയോജിത നീര്‍ത്തട പരിപാലന പദ്ധതി
 8. ജില്ലാ പൈതൃക മ്യൂസിയങ്ങള്‍
 9. സ്മാര്‍ട്ട് വില്ലേജ് പദ്ധതി
 10. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി വകുപ്പിന്റെ ആധുനികവത്ക്കരണം
 11. ത്വരിത ഗ്രാമീണ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി
 12. ഉൗര്‍ജ്ജ മേഖലയുടെ വികസനം
 13. നെല്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഇ. പി.ആര്‍.എസ്. പദ്ധതി
 14. ലാഭപ്രഭ പദ്ധതി
 15. വൈദ്യുതി ചാര്‍ജ് അടയ്ക്കുന്നതിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ സംവിധാനം
 16. സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചാ നിരക്ക്
 17. ലോട്ടറി വില്പനയിലൂടെ സമാഹരിച്ച തുക
 18. വിലക്കയറ്റം തടയല്‍
 19. മെഡിക്കല്‍ കോളേജുകള്‍
 20. ജനസമ്പര്‍ക്ക പരിപാടി
 21. ഐ.ടി.മേഖല
 22. സ്മാര്‍ട്ട് ചില്‍ഡ്രന്‍ പദ്ധതി
 23. കെ.എസ്.ടി.പി. 2-ാം ഘട്ട പദ്ധതി
 24. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ സങ്കേതങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം
 25. സമ്പൂര്‍ണ്ണ പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ ഭവനപദ്ധതി
 26. ഹാംലെറ്റ് വികസന പദ്ധതി
 27. ഭവനരഹിതരായ പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക് വീട് നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ പദ്ധതി
 28. ഭൂരഹിതരായ പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക് ഭൂമി നല്‍കുന്നത പദ്ധതി
 29. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാരായ ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് ഭൂമി നല്‍കുന്ന പദ്ധതി
 30. നീര വിപണിയിലെത്തിക്കാന്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികള്‍
 31. ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി
 32. കെ.എല്‍.ജി.എസ്.ഡി. പ്രോജക്ട്
 33. നഗരങ്ങളെ മാലിന്യ മുക്തമാക്കുന്ന പദ്ധതി
 34. റവന്യു സര്‍വ്വേ അദാലത്തുകള്‍
 35. ഭൂനികുതി അടയ്ക്കുന്നതുള്‍പ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങള്‍ ഓണ്‍ ലൈനായി നല്‍കുന്ന പദ്ധതി
 36. അലോപ്പതി ഒഴികെയുള്ള ചികിത്സാ രീതികളുടെ സംയോജനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കുമായുള്ള പദ്ധതി
 37. പോലീസ്‍ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
 38. ശുഭയാത്ര 2015 പദ്ധതി
 39. വിനോദ സഞ്ചാര മേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങള്‍
 40. വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയില്‍ ലഭിച്ച അംഗീകാരങ്ങള്‍
 41. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയും സുതാര്യതയും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന
 42. സംസ്ഥാന സംരംഭക വികസന മിഷന്‍
 43. ധനകാര്യ വകുപ്പില്‍ ഇ-ഫയല്‍ സംവിധാനം
 44. ആധുനിക അറവുശാലകള്‍
 45. നീര ഉല്പാദന പെെലറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍
 46. പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കാരായ യുവാക്കളുടെ നൈപുണ്യ വികസനത്തിനായി കര്‍മ്മ പദ്ധതി
 47. പട്ടികവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്ക് സ്വയം തൊഴില്‍ പദ്ധതികള്‍
 48. പട്ടികജാതിക്കാര്‍ക്ക്‍ തൊഴില്‍ പരിശീലനം
 49. പട്ടിക ജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട വിദ്യാത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പും,
 50. തീരദേശ റോഡുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം
 51. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ധനസഹായം നല്‍കുന്ന പദ്ധതി
 52. റവന്യൂ ലാന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റം
Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച

 

Financial Business  / ധനകാര്യം

 

 1. ബജറ്റ് ചർച്ച

 

Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം

 

 

Image courtesy: http://www.niyamasabha.org

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s