ടി എ അഹമ്മദ് കബീർ / T A Ahammed Kabeer

 

മണ്ഡലം/Constituency മങ്കട  / Mankada
പാർട്ടി /Party ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്/ Indian union Muslim League
വയസ്/Age 60
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications ബിരുദാനന്തര ബിരുദം / Post-graduate
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA 2011 ൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്
Mail id mankada-mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission
 1.  അസംസ്‌കൃത കന്നുകാലി മാംസ വില്പന
ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order
ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions
അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion
 1. രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളും ഗുണ്ടാ അക്രമങ്ങളും
ചോദ്യം/Questions
 1.  പത്താം ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ
 2. വിദേശ നിക്ഷേപ നയം
 3. ചരക്കു സേവന നികുതി നിയമം
 4. പാചക വാതക സിലിണ്ടറുകള്‍ മൂലമുള്ള അപകടങ്ങൾ
 5. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി
 6. സ്വയം ചികിത്സ
 7. വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ പ്രവര്‍ത്തന പുരോഗതി
 8. മഴവെള്ള സംഭരണത്തിനും മഴക്കാല കെടുതികള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നടപടികള്‍
 9. തീവണ്ടിയില്‍ അഭയം തേടിയ കുസര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായത്തോടെ ഭവനനിര്‍മ്മാണംടുംബം
 10. വീട്ടുകരം വര്‍ദ്ധനവ്
 11. സ്കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സുരക്ഷ

 

Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച
 1. ചർച്ച

Financial Business / ധനകാര്യം
 1. ബജറ്റ് ചർച്ച

Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം

_

 

 

Image courtesy :http://www.keralaassembly.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s