പി കെ അബ്ദു റബ്ബ് / P K Abdu Rabb

മണ്ഡലം/Constituency തിരുരങ്ങാടി  / Tirurangadi
പാർട്ടി /Party ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്/ Indian union Muslim League
വയസ്/Age 67
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications ബിരുദാനന്തര ബിരുദം /Post-graduate
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA 1996, 2001, 2006 & 2011
Mail id irurangadi-mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിൽ രണ്ടാം ഉപഭാഷ പടിപികുന്നത് സംബന്ധിച്ച
ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order

ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions

അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion

ചോദ്യം/Questions
 1. നെല്‍ വയലുകളുടെ സംരക്ഷണവും നെല്‍ വയല്‍ ഡാറ്റാ ബാങ്കും
 2. കാലവര്‍ഷത്തിലും കാറ്റിലുമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം
 3. ഇതര സംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്യാമ്പുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ
 4. റെസ്പോണ്‍സിബിള്‍ ടൂറിസം
 5. നെല്‍കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി
 6. ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍
 7. മഴവെള്ള സംഭരണത്തിനും മഴക്കാല കെടുതികള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നടപടികള്‍
 8. വൈദ്യുതി വിതരണ ശൃംഖലയുടെ സുരക്ഷിതത്വം
 9. സ്വയം ചികിത്സ
 10. സുരക്ഷിത നടപ്പാതകളും, മേല്‍പ്പാലങ്ങളും
Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച

 

Financial Business  / ധനകാര്യം

 

 1. ബജറ്റ് ഭേദഗതി
 2. ബജറ്റ് ചർച്ച
Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s