പി വി അൻവർ/ P V Anvar

മണ്ഡലം/Constituency നിലമ്പുർ/ Nilambur
പാർട്ടി /Party സ്വതന്ത്രൻ / Independent
വയസ്/Age 47
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications ബിരുദം/ Degree
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA ഇത്തവണ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപെട്ടു/ Elected for the first time.
Mail id mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission
 1. വനമൃഗശല്യം
ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order
ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions
അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion
ചോദ്യം/Questions
 1. ഇന്ദിര ആവാസ് യോജന
 2. സംസ്ഥാനം നിക്ഷേപ സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍
 3. യലുകള്‍ അടിയന്തരമായി തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ നടപടി
 4. രാഷ്ട്രീയ കൃഷി വികാസ് യോജന
 5. റബറിന്റെ വിലയിടിവ് മൂലം ഉള്ള പ്രതിസന്ധികൾ
 6. ദേശീയപാത വികസനം
 7. പട്ടികജാതിയില്‍പ്പെട്ടവരുടെ വായ്പാ കുടിശ്ശിക
 8. നികുതി ചോര്‍ച്ച തടയാന്‍ നടപടി
 9. സ്മാര്‍ട്ട് സിറ്റി നിര്‍മ്മാണം
 10. ഇ – ടെന്‍ഡര്‍ വ്യവസ്ഥയും പര്‍ച്ചേയ്സ് മാന്വലും
 11. നിക്ഷേപക സംരംഭങ്ങള്‍
 12. ഭൂരഹിതരായ പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ക്ക് സമയബന്ധിതമായി ഭൂമി അനുവദിക്കൽ
 13. നിലമ്പൂരിലെ മിനി സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
 14. മുക്കട്ട സര്‍ക്കാര്‍ യു.പി. സ്കൂള്‍ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ നടപടി
 15. ജില്ലാ-സംസ്ഥാനതല ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകളുടെ ശുപാര്‍ശ
 16. നിലമ്പൂര്‍ ബൈപ്പാസിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന നടപടി
 17. മലബാര്‍ മേഖലയിലെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പട്ടയം
 18. മണല്‍ വാരല്‍
 19. പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കായുള്ള ഭവന നിര്‍മ്മാണ പദ്ധതി
 20. റോഡ് സുരക്ഷാ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
 21. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകളുടെ കീഴിലെ കോളേജുകളിലെ നിയമനങ്ങള്‍
 22. വസ്ത്രവ്യാപാര മേഖലയിലെ ജോലിക്കാര്‍
 23. നിലമ്പൂര്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി
 24. ആദിവാസി മേഖലയിലെ പണിപൂര്‍ത്തീകരിക്കാത്ത വീടുകള്‍
 25. പട്ടികഗോത്രവര്‍ഗ്ഗത്തില്‍പ്പെട്ടവരെ സ്വയം പര്യാപ്തരാക്കാനായി പദ്ധതി
 26. ഭക്ഷ്യ ഉപദേശക വിജിലന്‍സ് കമ്മറ്റി
 27. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതി
 28. നിലമ്പൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ ആശുപത്രികളിലെ സൗകര്യങ്ങള്‍
 29. നിലമ്പൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്നതിന് പ്രത്യേക റിക്രൂട്ട്മെന്റ്
 30. വിമാനക്കമ്പനികളുടെ ചൂഷണവും എയര്‍ കേരളയും
 31. നിലമ്പൂര്‍ ഫയര്‍ സ്റ്റേഷന്‍
Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച
 1. ചർച്ച

Financial Business / ധനകാര്യം

_

Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം

_

 

 

 

 

Image courtesy :http://www.keralaassembly.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s