വി കെ സി മമ്മത് കോയ / V K C Mammed Koya

 

മണ്ഡലം/Constituency ബേപ്പൂർ / Beypore
പാർട്ടി /Party കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ് ) / Communist Party of India (Marxist)
ജനനതീയതി /Date of Birth 03 ഒക്ടോബർ 1940 / 03 October 1940
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications

നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA 2001
Mail id beypore-mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission
 1. ടൈൽ ഫാക്ടറിയുടെ പ്രവർത്തനം
ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order

ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions

അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion

ചോദ്യം/Questions
 1. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സോഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റിംഗ്
 2. ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ
 3. പൊതുമേഖലാ വ്യവസായ യൂണിറ്റുകള്‍
 4. ഷോപ്സ് ആന്റ് കൊമേഴ്സ്യല്‍ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങള്‍
 5. ഒരു പഞ്ചായത്തില്‍ ഒരു കുളം പദ്ധതി
 6. റോഡ് ടാറിങ്ങിന് ഉപയോഗശൂന്യമായ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തല്‍
 7. ക്രമസമാധാന നില
 8. ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗ സംസ്ക്കാരം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് നടപടി
 9. അവശ്യമരുന്നുകളുടെ ദൗര്‍ലഭ്യം
 10. പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുക്കുന്ന വാഹനങ്ങള്‍
 11. വൈദ്യുതി ഉല്പ്പാദന പദ്ധതികള്‍
 12. ബേപ്പൂര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ വൈദ്യുതി പ്രോജക്ടുകള്‍
 13. മറൈന്‍ പാര്‍ക്ക്
 14. നിക്ഷേപക സംരംഭങ്ങള്‍
 15. ബേപ്പൂരിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഐ.ടി.ഐ ക്ക് കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് നടപടി
 16. ബേപ്പൂരിലെ ജപ്പാന്‍ കുടിവെള്ള പദ്ധതി
 17. മൈക്രോ ക്രെഡിറ്റ് വായ്പ അനുവദിച്ചതിലെ ക്രമക്കേട്
 18. ചാലിയം ഫിഷ് ലാന്റിംഗ് സെന്റര്‍
 19. ബേപ്പൂര്‍ ഫിഷറീസ് ടെക്നിക്കല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സ്ഖൂള്‍
 20. മത്സ്യ സംസ്കരണവും വിപണനവും
 21. ബേപ്പൂര്‍ ഫിഷറീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം
 22. കാലിക്കറ്റ് സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ നിയമനങ്ങള്‍
 23. ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കല്‍
 24. പദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നടപടി
 25. അനധികൃത കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണം
 26. ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ കേരളാ സന്ദര്‍ശനം
 27. സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍
 28. തിരുവനന്തപുരം – മംഗലാപുരം അതിവേഗ റെയില്‍പാതാ പദ്ധതി
Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച

_

Financial Business / ധനകാര്യം
 1. ബജറ്റ് ചർച്ച

Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം

_

 

 

Image Source : The Hindu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s