സി മമ്മുട്ടി / C Mammutty

 

മണ്ഡലം/Constituency തിരുർ/ Tirur
പാർട്ടി /Party ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ്/ Indian union Muslim League
ജനനതീയതി /Date of Birth 10 ഫെബ്രുവരി 1960 / 10th February 1960
വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത/Qualifications ബിരുദാനന്തര ബിരുദം /Post-graduate
നിയമസഭയിൽ മുൻപ്  /Previous Stints at KLA  2001 & 2006
Mail id tirur-mla@niyamasabha.org

Parliamentary Performance

സബ്‌മിഷൻ/Submission  _
ക്രമപ്രശ്‍നം/Point of Order

ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ/Calling Attention Motions

അടിയന്തിര  പ്രമേയം/Adjournment Motion

ചോദ്യം/Questions  

 1. സര്‍വ്വീസിലുള്ള അദ്ധ്യാപകര്‍ക്ക് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റല്‍ ടെസ്റ്
 2. റിസോര്‍ട്ടുകള്‍, ഹോംസ്റ്റേകള്‍ എന്നിവയിലെ സുരക്ഷ
 3. പ്ലാച്ചിമട ജലചൂഷണ ഇരകള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കാനുളള മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍
 4. ക്ഷീരോല്‍പാദക മേഖല
 5. ന്യായവില നിശ്ചയിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി സ്ഥലം വിട്ടുകാെടുക്കേണ്ടി വന്ന ഉടമകള്‍
 6. വന്യ മൃഗങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടം
 7. കിഴക്കേകോട്ടയില്‍ ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് ബസ് സ്റ്റാന്റ്
 8. കേരള സംസ്ഥാന ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കോര്‍പ്പറേഷന്റെ കീഴിലുള്ള സ്ഥലം
 9. കിഴക്കേക്കോട്ടയില്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി യുടെ കൈവശമുള്ള പാട്ടഭൂമി
 10. ശബരി ഉല്പന്നങ്ങള്‍
 11. ഇന്ധനം ലഭിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളിലെ മാറ്റം
 12. നദീസംയോജന പദ്ധതി
 13. ലോട്ടറിയില്‍ നിന്നുള്ള വരുമാനം
 14. പത്താം ക്ലാസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഉപരിപഠനത്തിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ
 15. ഇതര സംസ്ഥാനത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്യാമ്പുകളിലെ ശോച്യാവസ്ഥ
 16. വിദേശ നിക്ഷേപ നയം
 17. ബ്രഡ്ഡിലും ബണ്ണിലും കാന്‍സറുണ്ടാക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം
 18. തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളുടെയും, ജലാശയങ്ങളുടെയും, നെല്‍വയലുകളുടെയും ഡാറ്റാ ബാങ്ക്
 19. ആദിവാസികളുടെ പാര്‍പ്പിട പ്രശ്നങ്ങള്‍
 20. സോളാര്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ വ്യാപകമാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍,
 21. വെെദ്യുതി കണക്ഷനും വെെദ്യുതി ഉപഭോഗവും
 22. നിത്യോപയോഗസാധനങ്ങളുടെ വിലവര്‍ദ്ധന
 23. ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകളുടെ വിതരണം

 

Discussion on Motion of Thanks / നന്ദിപ്രമേയ ചർച്ച

_

Financial Business / ധനകാര്യം

_

Legislative Business / നിയമനിർമാണകാര്യം
 1. കേരളം ധനകാര്യ ബിൽ 2016 ചർച്ച

 2. കേരളം ധനകാര്യ ബിൽ 2016 ഭേദഗതി

 

 

 

 

 

Image courtesy : IUML

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s